Opdat de herinnering niet verduisterd wordt...
synagoge lochem

Welkom op de website van Stichting "Synagoge Lochem"

De in 1983 opgerichte Stichting ter Nagedachtenis van de Joodse Medeburgers in Lochem is na de restauratie van het Synagoge-gebouw overgegaan in de huidige Stichting "Synagoge Lochem".

Door zorgvuldige restauratie (1992-1993) en zorgvuldig onderhoud door de gemeente Lochem en door zorgvuldig beheer door de Stichting bestaat in Lochem een ingetogen herdenkingsmonument.
Het hoedt de herinnering aan de Joodse medeburgers die in de shoa van de jaren 1940-1945 zijn omgekomen.

Hieraan wordt onder meer uiting gegeven door een plaquette aan de zuidgevel met de tekst:
"De vijand hield ons steeds in het oog,
We waagden ons niet meer op straat.
Het einde was nabij,
Onze dagen waren geteld..."
(Klaagliederen 4:18a)

In het gebouw bevindt zich in een gesloten vitrine het boek waarin de namen van alle omgekomen Joodse medeburgers zijn gekalligrafeerd.

Boven de vitrine hangt NerTamid (het eeuwig brandend licht).

De namen in het boek worden elk jaar op 4 mei, als afsluiting van de jaarlijkse dodenherdenking, voorgelezen.