synagoge lochem

u bent hier: synagoge - geschiedenis

De Joodse gemeenschap in Lochem

Van 1332 tot 1349 (vervolgingen die plaats hadden als gevolg van de pest) had de Joodse bankier Goschalco van Rekelinchusen zijn zetel in Lochem. Nadien is eeuwenlang niets meer van Joden in Lochem vernomen.
In de loop van de achttiende eeuw kwamen verscheidene Joodse families uit Duitsland naar Lochem. Een van de eerste families kreeg van de magistraat toestemming een pandjeshuis (bank van lening) te beginnen (1710).
Tegen het einde van de achttiende eeuw was er een georganiseerde Joodse gemeente met een door de magistraat goedgekeurd reglement en een Synagoge.
De groei van de Joodse gemeente zette door tot het begin van de twintigste eeuw toen zij ruim 150 leden telde.
Het gemeenschapsleven kwam, behalve in de Synagoge, tot uiting in een Joodse school, in verenigingen voor Thorastudie en vrouwenverenigingen.
In de loop van de twintigste eeuw liep het ledental van de Joodse gemeente geleidelijk terug naar 118 in 1941.
De Shoa in de Tweede Wereldoorlog vormde het absolute dieptepunt. Van de bloeiende Joodse gemeenschap in Lochem overleefden slechts 18 leden de oorlog.