synagoge lochem

De Stichting Synagoge Lochem

Het bestuur van de stichting voert een zorgvuldig beleid inzake de invulling van de aktiviteiten die in het gebouw plaatsvinden.

Alle aktiviteiten moeten beantwoorden aan of raakvlakken hebben met het doel van het gebouw, of op zijn minst daarmee niet in strijd zijn.

In de maand april het project "Amnesty-Synagoge-Westerbork". Een jaarlijks project, in nauwe samenwerking met Amnesty International, gericht op de leerlingen van groep acht van de basisscholen in de gemeenten Lochem, Borculo en Ruurlo.

In een les op school worden zij van de nodige informatie voorzien. Vervolgens bezoeken zij de tentoonstelling in de synagoge over de geschiedenis van het kamp Westerbork.

Deze tentoonstelling is gedurende de gehele maand ook voor  andere belangstellenden op zaterdag- en zondagmiddag te bezichtigen.

Het project wordt besloten met een bezoek aan het Herinneringsmonument Kamp Westerbork.

 -         Op 4 mei vindt in de synagoge de plechtige afsluiting van de jaarlijkse dodenherdenking plaats.

 -         Gedurende de maand juli staat in de synagoge de Zomertentoonstelling opgesteld. Deze tentoonstelling is gericht op onderwerpen uit de Joodse godsdienstige levenssfeer.

 -         In de maanden september t/m maart vinden culturele evenementen plaats. Deze evenementen variĆ«ren van een belangwekkende lezing, via eenmansoptredens of twee- of vijfmans muzikale formaties, tot een kooroptreden. Deze evenementen zijn kleinschalig; de capaciteit van de zaal ligt rond de 70 bezoekers.

 Voor belangstellenden(eenlingen of groepen) bestaat altijd de mogelijkheid om op afspraak, buiten de hier genoemde aktiviteiten, de synagoge te bezoeken.